KRC - AVM Kiralama

Uluslararası AVM yatırımcıları için en önemli konuların başında, yatırımlarının stratejikplanlamalar çerçevesinde kendilerine geri dönüşümünü sağlayacak olan, kiralama yönetimi gelmektedir.


AVM, doğru bir mağaza karması ile yola çıkmazsa, ilk günlerin hızı ve kalabalıkları zamanla azalır,günden güne kan kaybeden ve rakipleri ile boy ölçüşemeyen bir yapı ortaya çıkar. Bu, herkes için zor bir dönemin habercisidir. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için işi baştan sıkı tutarak doğru bir marka karması yaratmak en önemli işlerden birisidir. KRC-AVM Kiralama danışmanlığı bünyesinde aşağıdaki aşağıdaki alt kırılımlar başta olmak üzere birçok önemli detay takip edilmektedir.


ØMağaza Karmasının Oluşturulması, Marka Araştırması

ØMağaza Yerleşimleri Ve Kat Planlarının Yapılması

ØSektörel Bazda Mağaza Alan Ve Sayılarının Tespit Edilmesi

ØAVM Mimari Grup İle Proje Üzerinde Koordinasyon Sağlanması

ØMimari Anlamda İşletme Ve Servis Alanları İle İlgili İhtiyaçlarının Saptanması (Mal Kabul, Çöp Merkezi, Depolar, Personel Ofisleri, Yönetim Vs.)

ØAVM İçi Ve Dışındaki Stand Ve Kiosk Alanları İle Reklam Alanlarının Tespit Edilmesi, Gerekli Altyapıları Konusunda Mimarı Grubun Yönlendirilmesi

ØKira Gelirleri Projeksiyonu (5 Yıllık)

ØAVM İle İlgili Görsel Reklam MateryallerininVe Katalogların Hazırlanmasına Destek Verilmesi

ØKiracı Adaylarına Sunum, Katolog Gönderimi Vs. Tanıtım Çalışmalarının Planlanması

ØKiracı Adayları İle Görüşmeler ve Bu Görüşmeler İle İlgili Belli Dönemleri Kapsayan Raporlamaların Hazırlanması

ØKesinleşen Kiracılar İçin Ön Protokollerin İmzalattırılması

ØKira Sözleşmesi, Dekorasyon Teknik Şartnamesi, İşletme El Kitabı Taslaklarının Hazırlanması Ve Onaya Sunulması, Kiracılara İmzalattırılması

ØKiralama Faaliyeti İle İlgili Hukuki Ve Mali Prosedürün Takibi Konusunda İlgili Birimlerle İşbirliği Ve Ekip Çalışmasının Koordinasyonu

ØAVM Pilotaj Ekibinin Oluşturulmasına Destek Verilmesi, Pilotaj Ekibi İle Koordinasyon

Duyurular

İnegöl AVM (İnegöl) ile Ağustos 2013 itibari ile çalışmaya başladık.

------------------------------------------------------

Kale Center AVM (İstanbul) ile Temmuz 2013 itibari ile çalışmaya başladık.

------------------------------------------------------

Ankara Optimum Outlet (Ankara) ile Temmuz 2013 itibari ile çalışmaya başladık.

------------------------------------------------------

Pendorya AVM (İstanbul) ile Temmuz 2013 itibari ile çalışmaya başladık.

------------------------------------------------------

Piazza Kahramanmaraş AVM (Kahramanmaraş) ile Temmuz 2013 itibari ile çalışmaya başladık.

------------------------------------------------------

Kale Center AVM ile Haziran 2013 'ten İtibaren Birlikte Yürüyoruz...

------------------------------------------------------

Olimpa AVM Deyiz ! Mart 2013 itibariyle Olimpa AVM ile çalışmaya başladık...

------------------------------------------------------

Anatolia AVM (Bursa) ile 2012 itibari ile çalışmaya başladık.

------------------------------------------------------

Tarsus AVM (Mersin) ile 2012 itibari ile çalışmaya başladık.

------------------------------------------------------

Tekira AVM (Tekirdağ) ile 2012 itibari ile çalışmaya başladık.

------------------------------------------------------

Teraspark AVM (Denizli) ile 2012 itibari ile çalışmaya başladık.

------------------------------------------------------

Facebook